Page 10 - WR Łazienka

Basic HTML Version

r
JURY KONKURSU
r
8
r
Wybór Roku 2014
r
MARTA BOROWSKA
redaktor naczelna
magazynu Łazienka
ANNA RADUCHA-
-ROMANOWICZ
dziennikarka magazynu Łazienka
ARKADIUSZ
KACZANOWSKI
dziennikarz magazynu Łazienka
MAŁGORZATA
NIETUPSKA
redaktor naczelna Świata
Łazienek i Kuchni
PAWEŁ HANKUS
projektant
MARCIN JĘDRZAK
projektant, JĘDRZAK DESIGN
Po raz kolejny do współpracy przy ocenie produktów
zgłoszonych do konkursu „Łazienka – Wybór Roku
2014” zaprosiliśmy nasze niezawodne Jury. Cieszymy
się, że co roku udaje nam się pozyskać nowe twa-
rze i osobowości. Warto podkreślić, że wszyscy nasi
Jurorzy to osoby ściśle związane z branżą łazienkową
bądź wzornictwem. W XIII edycji konkursu „Łazienka
- Wybór Roku”oceny zgłoszonych produktów podjęło
się 18 specjalistów. Wśród nich znaleźli się architekci,
projektanci, przedstawiciele salonów z wyposaże-
niem łazienek, prezes Stowarzyszenia Łazienka,
przedstawiciele świata nauki oraz redaktorzy maga-
zynu Łazienka. Wszyscy oni poprzez przygotowany
specjalnie panel internetowy mogli zapoznać się ze
zgłoszonymi produktami, a także obejrzeć galerie ich
zdjęć, poznać ich opisy i specyfikacje techniczne. Przy
ocenie poprosiliśmy o uwzględnienie w szczególnej
mierze: walorów wzorniczych produktów, zaawan-
sowanych rozwiązań technologicznych, rozwiązań
wpływających na oszczędność wody i energii, jakości
produktu i relacji ceny do jakości. W każdej kategorii
Juror mógł ocenić maksymalnie trzy produkty, przy-
znając im miejsca od pierwszego do trzeciego. Suma
zebranych punktów zadecydowała o zdobyciu nagród
oraz wyróżnień. Prezentujemy skład tegorocznego
Jury konkursowego. Wszystkim Jurorom serdecznie
dziękujemy za ich wsparcie!