Page 6 - WR Łazienka

Basic HTML Version

4
r
Wybór Roku 2014
r
OD REDAKCJI
Przed Państwem katalog XIII edycji konkursu
„Łazienka – Wybór Roku” oraz VII edycji plebi-
scytu „Łazienka – Salon Roku”. Cieszymy się,
że po raz kolejny obie nasze inicjatywy spotkały
się z Państwa dużym zainteresowaniem. Tym
bardziej, że minione miesiące były – z perspek-
tywy branży łazienkowej – niełatwym okresem,
stojącym pod znakiem stagnacji w segmencie budowlanym i zmniej-
szonego popytu, również na produkty wyposażenia łazienek.
W czasach mniejszej koniunktury szczególnie ważne są skuteczne
działania marketingowe. Wierzymy, że uczestnictwo w naszym
konkursie wydajnie pomoże w promocji Państwa produktów. Przy-
znawany przez nas tytuł „Łazienka – Wybór Roku” oraz nasze kon-
kursowe logo niosą ze sobą informację dla Państwa partnerów
handlowych oraz klientów detalicznych, że mają przed sobą produkt
dobrej jakości, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami
i na pewno wart uwagi.
W tegorocznej edycji konkursu „Łazienka – Wybór Roku” wzięło
udział 47 producentów i marek. Jest to dla nas sygnałem, że nasza
inicjatywa cieszy się niezmiennie Państwa uznaniem. Wśród uczest-
ników konkursu znajdą Państwo zarówno firmy, które są z nami
od lat, jak również konkursowych debiutantów. Do tegorocznej
edycji do konkursu zgłoszone zostały w sumie aż 134 produkty.
Jury oceniło je w 17 kategoriach. W każdej z kategorii przyznaliśmy
nagrodę główną czyli tytuł „Łazienka – Wybór Roku 2014”, dodat-
kowo wyróżniliśmy również kolejnych 18 produktów. W tym roku, tra-
dycyjnie już, wyjątkowo mocno obsadzona była kategorie „Baterie”,
podobnie konkurencyjne okazały się kategorie „Meble”, „Grzejniki”
oraz „Instalacje”. Cieszymy się, że z roku na rok coraz większym
Państwa zainteresowaniem cieszy się stosunkowo „młoda” kategoria
konkursu – „Całościowe aranżacje łazienek”.
Serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczny udział w konkursie –
szczególnie wszystkim tym, którzy w tym roku nie zdobyli nagród.
Zachęcamy Państwa do podjęcia rywalizacji w kolejnej edycji.
Podziękowania kierujemy również do salonów łazienkowych, które
przystąpiły do konkursu „Łazienka – Salon Roku”. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że w tym roku zmodyfikowaliśmy regulamin tego
plebiscytu. Kandydaci do tytułu Salon Roku mogli do konkursu zgła-
szać się samodzielnie. Oceniała ich kapituła składająca się z produ-
centów i dystrybutorów artykułów wyposażenia łazienkowego, ale
też z architektów współpracujących z wydawnictwem Publikator.
Wyłoniła ona 15 salonów łazienkowych wyróżniających się jakością
obsługi, ekspozycji, szerokością dostępnego asortymentu.
Wszystkim laureatom obu konkursów serdecznie gratulujemy!
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
ISSN 1426–0700
ADRES REDAKCJI:
15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A
tel. 85 65 39 000, fax 85 65 39 856
www.magazynlazienka.pl
e-mail: redakcja@lazienka.com.pl
REDAKTOR NACZELNA:
Marta Matracka
ZESPÓŁ: Anna Raducha-Romanowicz
Arkadiusz Kaczanowski
Karolina Kulikowska
Wydawnictwo Publikator Sp. z o.o.
15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A
tel. 85 65 39 000, fax 85 65 39 856
www.publikator.com.pl
poczta@publikator.com.pl
PREZES:
Lech Gryko
WICEPREZES:
Grzegorz Kuczyński
WICEPREZES:
Wojciech Kuśpik
DYREKTOR FINANSOWY:
Agnieszka Masiewicz
DYREKTOR WYDAWNICZY:
Jarosław Żukowski
DYREKTOR STUDIA GRAFICZNEGO:
Bohdan Majewski
DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU:
Ewa Kuryłowicz
MENEDŻER PROJEKTU:
Anna Wierzbicka-Weremiuk
KOLPORTAŻ I PRENUMERATA:
Maciej Zarachowicz
www.salonprasowy.pl
salonprasowy@publikator.com.pl
tel. 85 67 85 357/63
Redakcja nie zwraca niezamówionych
materiałów oraz zastrzega sobie prawo
do ich skracania.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych reklam.
Copyright by Publikator Sp. z o.o.
Wszystkie materiały objęte są prawem
autorskim.
Zdjęcie na str. 74: Vives Ceramica