Page 72 - WR Łazienka

Basic HTML Version

r
CHEMIA W ŁAZIENCE
r
70
r
Wybór Roku 2014
r
DF10 DESIGN
FUGA FLEX
PRODUCENT: SOPRO POLSKA
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca
zaprawa fugowa o trwałych barwach
i wysokiej wytrzymałości, nie tworząca
osadów wapiennych na powierzchni,
o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888.
Do spoinowania wszystkich okładzin
ceramicznych i z kamienia naturalnego.
Zwiększona ochrona przed rozwojem ple-
śni i mikroorganizmów oraz brak osadów
wapiennych zapewniają trwale utrzymu-
jący się estetyczny wygląd fugi w pomiesz-
czeniach i na zewnątrz, a szczególnie
w obszarach narażonych na oddziaływa-
nie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz
zastosowaniu technologii Hydrodur, fugę
cechuje zwiększona odporność na prze-
nikanie wody i zabrudzenia oraz właści-
wości antybakteryjne. Również nadaje się
do stosowania w obszarach zewnętrznych,
basenach kąpielowych oraz do fugowania
cienkich płytek i płyt. Fugę Sopro DF 10
można uszlachetnić dodatkiem brokatu
Sopro, dzięki czemu uzyskuje się efekt
złotego lub srebrnego połysku. Fuga nie
zawiera cementu portlandzkiego. Oznacza
to, że jest idealnie gładka, platyczna, nie
tworzy wykwitów wapiennych, posiada jed-
nolite, trwałe kolory, jest odporna na prze-
nikanie zabrudzeń i bezpieczna w użyciu.
Cena netto:
47 zł/ 2,5 kg, 68 zł/5 kg