Page 73 - WR Łazienka

Basic HTML Version

r
CHEMIA W ŁAZIENCE
r
r
Wybór Roku 2014
r
71
SZPACHLA WYRÓWNAWCZA
I RENOWACYJNA RAM 3
PRODUCENT:
SOPRO POLSKA
Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna,
szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wygła-
dzania, modelowania i napraw powierzchni ścian
i podłóg. Na mineralne podłoża, jak np. beton, beton
porowaty i mur. Bardzo dobre właściwości robocze. Ide-
alna do renowacji i modernizacji. Już po 2 godzinach
możliwość układania płytek. Nadaje się do stosowa-
nia w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na
balkonach i tarasach. Dzięki szybkiemu przyrostowi
wytrzymałości, wcześnie można przystąpić do obróbki
powierzchniowej szpachli. Dzięki wysokiej wytrzymało-
ści na ściskanie - ponad 20 MPa - szpachla może być
poddawana dużym, nawet drogowym, obciążeniom,
a po utwardzeniu odporna jest na częste cykle
zamrażania i rozmrażania. Do zalet Sopro RAM3 można
zaliczyć również plastyczność. Tam gdzie zwykłe masy
szpachlowe nie mają szans, RAM3 dzięki zawar-
tości włókien jest szczególnie dobrze urabialna,
plastyczna i ma wyjątkową zdolność do modelowania.
Cena netto:
99 zł/25 kg