Page 75 - WR Łazienka

Basic HTML Version

r
WENTYLACJA W ŁAZIENCE
r
r
Wybór Roku 2014
r
73
SILENT-100 CZ
DESIGN BARCELONA
PRODUCENT:
VENTURE INDUSTRIES
Wentylatory Silent-100 CZ Design Barcelona przeznaczone
są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości
w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp. Odprowadzają
zanieczyszczone powietrze z miejsc szczególnie narażo-
nych na powstawanie pary wodnej. Zaprojektowano je
do montażu na końcu kanału wentylacyjnego, w otwo-
rze o średnicy 100 mm. Obudowa urządzenia jest zbli-
żona kształtem do kwadratu o wymiarach 188x188 mm.
Innowacyjny kształt obudowy (również szybki demontaż)
ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Nowością są
dekoracyjne fronty w różnych kolorach. Dzięki zastoso-
waniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (moco-
wania antywibracyjne silnika) charakteryzują się niskim
poziomem ciśnienia akustycznego (przy czym zacho-
wują wysokie parametrach pracy). Zaletą urządzenia jest
design - ozdobny, panel przedni z grafiką zainspirowaną
projektami Antoniego Gaudiego (kataloński Architekt, który
zdobył sławę projektami budynków/kamienic zlokalizowa-
nych w Barcelonie) z transparentną, podświetlaną listwą.
Gwarancja:
24 miesiące
Cena netto:
280 zł
SILENT-100 CZ
DESIGN CHAMPAGNE
SWAROVSKI
PRODUCENT:
VENTURE INDUSTRIES
Wentylatory Silent-100 CZ Design Champagne Swarovski
przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej
wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp. Odpro-
wadzają zanieczyszczone powietrze z miejsc szczególnie
narażonych na powstawanie pary wodnej. Zaprojektowano
je do montażu na końcu kanału wentylacyjnego, w otworze
o średnicy 100 mm. Obudowa urządzenia jest zbliżona kształ-
tem do kwadratu o wymiarach 188x188 mm. Innowacyjny
kształt obudowy (również szybki demontaż) ułatwia utrzyma-
nie urządzenia w czystości. Nowością są dekoracyjne fronty
w różnych kolorach. Dzięki zastosowaniu alternatywnych roz-
wiązań konstrukcyjnych (mocowania antywibracyjne silnika)
charakteryzują się niskim poziomem ciśnienia akustycznego
(przy czym zachowują wysokie parametrach pracy). Niewąt-
pliwą zaletą urządzenia jest design - połączenie delikatnego
koloru szampana z kryształkami Swarovskiego.
Gwarancja:
24 miesiące
Cena netto:
340 zł